top of page

In The Press

הנבטים שלנו גדלים על מצעי גידול מיוחדים, בסביבה מקורה ומבוקרת-אקלים הנהנית מאור טבעי בשילוב תאורת גידול בספקטרום מלא.

  • 99% פחות מים נדרשים לגידול מאשר בחקלאות מסורתית.

  • 0% בזבוז מים החוזרים אל סביבת הגידול.

  • 99% פחות פחמן דו-חמצני (אין שימוש בטרקטורים ובמשאיות)

 

גידול בר-קיימא

סביבת הגידול המבוקרת בחוות ורטיקליות מייתרת את השימוש בכימיקלים נגד עשבים ומזיקים, ובכך שומרת על הערכים התזונתיים הטבעיים של הירקות והפירות.

  • כל המוצרים שלנו גדלים על מצע אורגני ללא אדמה.

  • אנחנו משקים את הצמחים ב100% מים מטוהרים.

  • ללא דשנים, ללא כימיקלים, הזרעים האורגניים שלנו גדלים בחלל סגור בעל בקרת אקלים.

  • אנחנו משתמשים במערכת סינון אוויר המאפשרת סביבת גידול טהורה ונקיה.

 

Israel Microgreens - Jerusalem Report.png
bottom of page